MENTAL ARİTMETİK

Mental Aritmetik, sistem eğitim programının daha kısa bir ifadesi olmasının yanısıra, bu programın kazandırdığı, hesap makinesi, kağıt, kalem gibi hiç bir araç kullanmaksızın, yalnızca insan zihninin gücü ile aritmetik işlem yapma becerisini de ifade eder.

Mental Aritmetik sistemini öğrenmenin yararları nelerdir?
Sistemi aşağıdaki olumlu kazanımları sağlamaktadır:
• Daha gelişmiş sol ve sağ beyin
• Gelişmiş hesaplama becerileri
• Keskin görüş, işitme ve anlama becerileri
• İleri odaklanma ve dikkat
• Gelişmiş analitik düşünce
• Yaratıcılık
• Daha güçlü bellek
• Keskin gözlem
• Hızlı refleks
• Gelişmiş özgüven

Abaküs Mental Aritmetik Programı nasıl işlemektedir?

Abaküs Mental Aritmetik programının ilk aşamasında öğrenciler abaküsle aritmetik işlemler yapmasını öğrenirler. Abaküsün kaldırıldığı sonraki aşamada öğrenciler ellerinin altında abaküs varmış gibi parmaklarını kıpırdatırken, zihinlerindeki abaküs imajını kullanmaktadırlar.
Bu nedenle işlemler çok daha hızlı çözülmektedir. Sistem Programının en üst aşaması ise artık öğrencinin parmaklarını kıpırdatmaya da gerek görmeden işlemleri zihinden yıldırım hızı ile çözdüğü aşamadır.